SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

Ústav nábytku, designu a bydlení spolupracuje s uvedenými firmami a institucemi:

 • TON a.s., tradiční výrobce ohýbaného nábytku
 • ATAK design - designové a interiérové studio
 • Kyzlink architects - architektonické studio
 • ACER s.r.o. - společnos zaměřená na prodej dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva
 • HON a.s. - výrobce kancelářského nábytku
 • Spinar software - programové vybavení pro konstruování ve 2D a 3D
 • Technodat - 3D software pro navrhování interiéru
 • Dýhy Večeřa - prodejce dýhových listů a sesazenek
 • Klastr českých nábytkářů - organizace zastřešující dřevozpracující firmy a organizace

Mimo výuku, ústav poskytuje odborné činnosti v těchto oblastech:

 • Bezpečnost, kvalita, legislativa
 • Čalouněný nábytek a komponenty
 • Design nábytku a dřevěných výrobků
 • Konstruování dřevěného nábytku
 • Nábytkářské stroje a výrobní zařízení
 • Poradenství povrchových úprav
 • Poradenství v oblasti technologií lepení
 • Poradenství v systémech CAD/CAM
 • Prodej nábytku a poradenství
 • Tvorba interiéru a bydlení
 • Výroba, řízení jakosti, normy
 • Výrobní ekologie a hygiena práce
 • Výzkum a testování emisí VOC