VĚDA A VÝZKUM / UMĚLECKÁ ČINNOST

Výzkumná a vědecká činnost

Řešíme institucionální výzkum ve vztahu k obývanému prostředí se zaměřením na únik VOC látek. Zkoumaná problematika VOC souvisí s realizací výrobků na trhu ČR a EU a hodnocením nábytku z hlediska připravované legislativy EU, dále zákona ČR 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a novelou zákonů odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, novela č. 209/2000 Sb., ve vztahu k ustanovení zákona 22/97, ve znění zákona 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., a o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku č.59/1998 Sb. Dále zák. č.86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a zák. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Poskytujeme expertní a poradenskou činnost v oboru výroby nábytku a nábytkového designu a v oblasti jakosti - kvality a bezpečnosti výrobků. Je konzultačním a odborným partnerem CEN a ČNI ČR v normotvorné oblasti. Významnou činností je výzkum a hodnocení úniku VOC (těkavých látek) z materiálů - nábytkových komponentů a vzdělávání v oblasti CAD/CAM.

Spolupracuje s Asociací českých nábytkářů, s Akreditovanou zkušebnou nábytku, ČOI Praha, dále s Asociací interiérové tvorby, Komorou znalců ČR a Komorou českých architektů.

Umělecká činnost

V rámci umělecké činnosti se Ústav nábytku, designu a bydlení podílí na různých výstavách a soutěžích, kde studenti uměleckého oboru DESIGN NÁBYTKU, mají možnost představit své práce široké veřejnosti a poměřit tak své síly s ostatními kolegy z různých uměleckých škol. O kvalitě studentských prací kromě vystavených prototypů svědčí i řada ocenění, které za jednotlivé návrhy na mezinárodních soutěžích a výstavách získaly. Studentské práce je možné vidět na výstavě Grand PRIX Mobitex, Cena prof. Jindřicha Halabaly, Zlín Design Week, Prague Design Week, Design Shaker, různé tematicky zaměřené výstavy v Moravské galerii, Land art a jiné...)

Ústav dále pořádá studentské umělecké workshopy, výstavy s prezentací klauzurních a závěrečných prací, poradenskou činnost a jiné.

Zaměstnanci ústavu jsou autory různých užitných a průmyslových vzorů, které právně chrání jejich autorská práva u jednotlivých návrhů a realizací v oblasti nábytkového a interiérového designu.

Ukázky ateliérové tvorby: