PROJEKTY

 

Ústav nábytku, designu a bydlení se podílí na řešení projektů v oblasti povrchové úpravy nábytkových dílců, stanovením emisí těkavých organických látek, mikroklimatických podmínek v obytném prostředí atd.

Seznam řešených projektů

  • Ergonomický nábytek pro 21. století - www.formdesign.cz
  • NIS - Nábytkový informační systém - www.n-i-s.cz
  • Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat
  • Ekologické povrchové úpravy
  • Vliv urychleného stárnutí a ethylenoxidace na fyzikálně-mechanické vlastnosti masivního dřeva dubu, buku a jilmu
  • Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly