VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

 • Bakalářské studium - tříletý studijní program TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU
 • Bakalářské stadium - čtyřletý studijní program DESIGN NÁBYTKU
 • Magisterské studium – dvouletý studijní program NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ
 • Magisterské studium – dvouletý studijní program DESIGN NÁBYTKU
 • VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

  Ústav nábytku, designu a bydlení zajištuje výuku uvedených předmětů:


  Aplikace CAD/CAM 3D (garant - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.)

  Aplikovaná tvorba v dílně (garant - Ing. Milan Šimek, Ph.D.)

  Architektura (garant - doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.)

  Ateliér designu nábytku I (garant - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.)

  Ateliér designu nábytku II (garant - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.)

  Ateliér designu nábytku III (garant - MgA. Petr Novague)

  Ateliér designu nábytku IV (garant - MgA. Petr Novague)

  Ateliér inspirace přírodními strukturami I (garant - akad. soch. Tamara Buganská)

  Ateliér inspirace přírodními strukturami II (garant - Ing. arch. Ivana Boulaz, Ph.D.)

  Ateliér interiéru I (garant - doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.)

  Ateliér interiéru II (garant - doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.)

  Ateliér modelů nábytku (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Ateliér nábytkové tvorby I (garant - Ing. Milan Šimek, Ph.D.)

  Ateliér nábytkové tvorby II (garant - Ing. Milan Šimek, Ph.D.)

  Ateliér nábytkových souborů I (garant - Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.)

  Ateliér nábytkových souborů II (garant - Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.)

  Ateliér nábytkových souborů III (garant - Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.)

  Ateliér nábytkových souborů IV (garant - Ing. arch. Ivana Boulaz, Ph.D.)

  Ateliér nábytkových souborů V (garant - Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.)

  Ateliér navrhování interiéru I (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Ateliér navrhování interiéru II (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Ateliér navrhování interiéru III (garant - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.)

  Ateliér navrhování interiéru IV (garant - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.)

  Ateliér produktového designu I (garant - MgA. Petr Novague)

  Ateliér produktového designu II (garant - akad. soch. Tamara Buganská)

  Ateliér produktového designu III (garant - MgA. Petr Novague)

  Ateliér produktového designu IV (garant - akad. soch. Tamara Buganská)

  Ateliér veřejného interiéru (garant - Ing. arch. Ivana Boulaz, Ph.D.)

  Ateliér volné tvorby (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Bydlení (garant - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.)

  CAD vizualizace I (garant - Ing. Jiří Tauber, Ph.D.)

  CAD vizualizace II (garant - Ing. Jiří Tauber, Ph.D.)

  CNC obráběcí centra (garant Ing. Karel Krontorád, CSc.)

  Dimenzování konstrukcí nábytku (garant - Ing. Milan Šimek, Ph.D.)

  Dokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomie (garant Ing. Petr Čech, Ph.D.)

  Chemie pomocných látek (garant - doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.)

  Interiérové konstrukce I (garant - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký)

  Interiérové konstrukce II (garant - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký)

  Konstrukce a výroba nábytku (garant - Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.)

  Konstruování nábytku v CAD II (garant - Ing. Miroslav Jančík)

  Konstruování nábytku v CAD II (garant - Ing. Miroslav Jančík)

  Konstruování v CAD - 3D (garant - Ing. František Kachyňa)

  Kovové konstrukce nábytku a mechanizmy (garant - Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.)

  Modelování v CAD I (garant - Ing. Miroslav Jančík)

  Modelování v CAD II (garant - Ing. Miroslav Jančík)

  Nábytek a domiciologie - (garant - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký)

  Nábytkářské stroje a nástroje - (garant - Ing. Karel Krontorád, CSc.)

  Navrhování nábytku (garant - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.)

  Obchod s nábytkem (garant - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.)

  Obchod s nábytkem a výstavnictví (garant - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.)

  Památková péče o historický nábytek (garant - Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.)

  Pevnostní navrhování nábytku (garant - Ing. Milan Šimek, Ph.D.)

  Plasty, lepidla, nátěrové hmoty I (garant - doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.)

  Plasty, lepidla, nátěrové hmoty II (garant - doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.)

  Povrchové úpravy nábytku (garant - doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.)

  Softwarová podpora managementu nábytkářského průmyslu (garant - Ing. Miroslav Jančík)

  Současný nábytkový design (garant - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.)

  Stylový nábytek (garant - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.)

  Technika a technologie výroby nábytku I (garant Ing. Karel Krontorád, CSc.)

  Technika a technologie výroby nábytku II (garant Ing. Karel Krontorád, CSc.)

  Techniky tvorby designu I (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Techniky tvorby designu II (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Techniky tvorby interiéru I (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Techniky tvorby interiéru II (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Technologie lepení ve výrobě nábytku (garant - doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.)

  Technologie výroby nábytku I (garant - Ing. Karel Krontorád, CSc.)

  Technologie výroby nábytku II (garant - Ing. Karel Krontorád, CSc.)

  Tvorba nábytku I (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Tvorba nábytku II (garant - doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)

  Vnitřní prostředí budov (garant - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký)

  Výroba čalouněného nábytku (garant - Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.)

  Výroba nedřevěného nábytku (garant - Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.)

  Výroba v systému CAD/CAM (garant - Ing. Miroslav Jančík)

  Výtvarná výuka I (garant - Ing. Jiří Tauber, Ph.D.)

  Výtvarná výuka II (garant - Ing. Jiří Tauber, Ph.D.)

  Základy designu nábytku (garant - Ing. arch. Ivana Boulaz, Ph.D.)

  Základy techniky tvorby (garant - Ing. Jiří Tauber, Ph.D.)

  Zkoušení nábytku (garant - Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.)

Bakalářské studium - tříletý studijní program TVORBA A VÝROBA NÁBYTKU

Absolventi mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti ve výrobě nábytku, obchodu, projekčních kancelářích, poradenských službách a v odborném školství. Odborný profil je také vhodným základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách. Studenti získávají znalosti v oblasti kreativní tvorby, trendů v zařizování interiérů a designu nábytku společně s teoretickými a praktickými poznatky v oblasti materiálů, technologií výroby, ekologie, managementu, ekonomie a výstavnictví. Součástí studia je i rozšířená jazyková průprava. Studium se po prvním ročníku dělí na tři moduly studia.

„Výroba nábytku“ - prohlubuje znalosti technologií, materiálů včetně odpadů a základů řízení výroby

„Tvorba nábytku“ - prohlubuje znalosti kreativní konstrukční tvorby nábytku a jeho užitných parametrů „Prodej nábytku“/PN/ prohlubuje znalosti obchodu, poradenství a základní problematiku interiéru. Modulový princip výuky umožňuje studentovi volit si studijní modul se zaměřením dle osobní inklinace

„Prodej nábytku" - prohlubuje znalosti obchodu, poradenství a základní problematiku interiéru. Modulový princip výuky umožňuje studentovi volit si studijní modul se zaměřením dle osobní inklinace

Studentská kresbaStudentská kresba

Bakalářské stadium - čtyřletý studijní program DESIGN NÁBYTKU

Absolventem oboru je Designer - Návrhář nábytku, který má schopnost propojení uměleckého cítění, znalostí historického kontextu a požadavků současných životních potřeb při současném využití hlubokých znalostí moderních technologií a materiálů pro výrobu nábytku. V procesu navrhování je schopen tvůrčím způsobem využívat nové technologie a zohledňovat ekonomicko-ekologická hlediska. Během studia získají absolventi kompetence samostatné tvůrčí práce, práce v kolektivu a s kolektivem, řízení malé firmy, prezentace výsledků vlastní práce a zvýšení sebevědomí zázemím teoretických znalostí historie a vztahů. Absolvent se uplatní jako samostatný Designer - Návrhář nábytku u menších výrobců nábytku nebo v rámci práce vývojového týmu velkých výrobců nábytku v procesu navrhování nábytku a přípravy výroby. Je schopen se uplatnit také v oblasti navrhování a zařizování interiérů na základě získaných oborových specifikací. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na magisterské úrovni v navazujících designérských oborech.

Návrh sedacího prvku  Návrh barové židle  Návrh sedacího prvku

Magisterské studium – dvouletý studijní program NÁBYTKOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní magisterský program Nábytkové inženýrství vychází z teoretických poznatků širokého okruhu základních nábytkářských disciplín, na které navazuje jak v rovině aplikační, tak v rovině cíleného rozvoje tvůrčích schopností studentů. Studijní program, jeho zaměření s důrazem na teoretické znalosti i praktické dovednosti, vychází z dlouholetých zkušeností pedagogů, které získala většina pedagogů během dlouholetou praxe v oboru. Požadavky na kompetence a znalosti, které studenti během studia získávají nebo si je prohlubuji, vycházejí také zejména z požadavků praxe, předávaných odborníky z praxe a profesními organizacemi, s nimiž je škola v úzkém kontaktu.

Zastavení v krajině  Návrh mola na brněnské přehradě

Magisterské studium – dvouletý studijní program DESIGN NÁBYTKU

Při studiu oboru získají absolventi vyvážené znalosti, dispozice, dovednosti a kompetence pro kvalifikované řešení v oblasti designu nábytku, pro průmyslovou výrobu s respektem na její požadavky, designu nábytkových solitérů a tvorbu interiérů nacházejících se na rozhraní architektury, samotného umění a techniky. Absolventi během studia získají kompetence a dovednosti v oblasti navrhování nábytku podložené znalostmi výroby nábytku a používaných materiálů včetně ekonomiky s akcentem na samostatné tvůrčí myšlení a systémový přístup.

Návrh interiéru  Návrh interiéru