ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

Laboratoř fyzikálně mechanických vlastností povrchových úprav nábytku

Ústav nábytku, designu a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně disponuje vybavením pro zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností povrchových úprav nábytku. Ústav dále disponuje zkušební laboratoří, která je součástí zkušebny nábytku. Tato zkušební laboratoř se zabývá především stanovením emisí těkavých organických sloučenin (VOCs). Tato zkušební laboratoř disponuje dvěma klimatizačními komorami. Velkoprostorová klimatizační komora od firmy Weiss má objem 40m3 a lze v ní klimatizovat 40 m2 plochy nábytku (nábytek ve smontovaném stavu), maloprostorová komora VOC TEST 1000 má objem 1m3 a lze v něm klimatizovat zkušební vzorek o ploše 1m2 (dokončený nábytkový dílec, masivní dřevo, kompozitní materiály na bázi dřeva, čalounické materiály atd.). Úplnou novinkou je nyní zprovoznění nového typu klimatizačního zařízení tzv. FLEC (Field and laboratory emission cell) tedy emisní cely, která slouží ke stanovení emisí VOC z rozměrově malých zkušebních vzorků různých typů materiálů (stavební materiály, dřevo bez povrchové úpravy nebo dokončené, materiály na bázi dřeva, přírodní usně, koberce, potahové textilie atd.)

3D tiskárna   Plynový chromatograf   UV vytvrzovací tunel   Klimatizační VOC komora

Seznam přístrojového vybavení: 

 • Vakuová sušárna - vakuová sušárna, rozsah teplot 5 - 200 °C (výrobce Vacucell)
 • Teplovzdušná sušárna - teplovzdušná sušárna, rozsah teplot 10 - 250 °C (výrobce Venticell)
 • Sušárna - teplovzdušná sušárna, rozsah teplot 10 - 250 °C (výrobce Ecocell)
 • Leskoměr - pro měření stupně lesku povrchu pod úhlem 20 °, 60 ° a 80 ° (výrobce Erichsen)
 • Taber Abraser - zařízení k testaci PU respektive k provedení zkoušky Odolnost vůči oděru (Abraser)
 • Vrypový přístroj - přístroj určený po zkoušku Odolnost povrchu vůči vrypu (výrobce Erichsen)
 • Tvrdoměr - ruční, přenosný tvrdoměr určený k testování tvrdosti dokončených povrchů
 • Měřič tloušťky nánosu nátěrových filmů (výrobce Posttecto)
 • Měřič hluku - měřič hluku, udává hodnoty hluku v DB (výrobce CEM)
 • Laserový teploměr - měří teplotu povrchu ve °C (výrobce CEM)
 • Digitální teploměr a vlhkoměr - pro měření teploty a vlhkosti prostředí (výrobce Greis)
 • Anemometr - měřič proudění vzduchu v interiéru v m/s (výrobce TESTO)
 • Vytvrzovací UV zařízení - vytvrzovací tunel FUSION k vytvrzování nátěrových hmot UV zářením
 • Plynový chromatograf + Sniffer 9000 - plynový chromatoraf s detoktorem FID napojený na tzv. olektronický nos, zařízení slouží k identifikaci odérů - olfaktometrie (výrobce Agilent + Brechbuhler)
 • Odběrové čerpadlo vzduchu - membránové čerpdalo vzduchu slouí k odběru vzorku vzduchu zatíženého emisemi VOC (výrobce Gilian)
 • Emisní cela a příslušenství - emisní cela slouží k odběru emisí VOC z plošných materiálů (výrobce Chematec)
 • Navalovací nanášecí stroj - navalovací laboratorní nanášecí stroj je určený k nanášení vodou ředitelných nátěrových systémů na podkladový materiál (výrobce SORBINI)
 • Základní dřevomodelářské stroje pro ateliérovou tvorbu - srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, kotoučová pila, listová pila, stojanová vrtačka, řezačka polystyrenu (výrobce Proxon)
 • 3D tiskárna PRUSA - pro tisk 3D modelů (výrobce Prusa)